Līgumu noteikumi

Aizdevēji nodrošina, ka līgumā ir pilnībā atspoguļoti visi kredīta nosacījumi.

Kredītlīgums ir juridiski saistošs līgums, kas dokumentē aizdevuma līguma noteikumus. Līgums tiek noslēgts starp aizņēmēju un aizdevēju. Aizdevuma līgumā ir ietverti visi ar aizdevumu saistītie noteikumi un nosacījumi. Kredītlīgumi tiek veidoti gan juridiskām, gan fiziskām personām. Aizdevuma līguma parakstīšana nepieciešama pirms aizņēmējs var izmantot aizdevēja nodrošinātos līdzekļus.

Zemāk Jūs var iepazīties ar katra aizdevēja līgumu vispārīgajiem noteikumiem. Lūdzam ņemt vērā, ka dokumentos nav noradīti konkrēti skaitļi, jo katra aizņēmēja aizdevuma noteikumi un nosacījumi ir unikāli un šos datus aizdevējs Jums sniegs pirms darījuma veikšanas!